Integrale behandeling overgewicht

Obesitas: een zwaar probleem voor kinderen in Heideheuvel

Diverse organisaties waaronder GGD , ziekenhuizen, scholen, sport, welzijn, Friesland Campina, diëtisten en huisartsen werken samen. Hoe kun je obesitas bij kinderen behandelen? Er zijn verschillende interventies die bevorderen dat kinderen op school, op het kinderdagverblijf of bij de sportvereniging een gezonde voedingskeuze maken en voldoende bewegen.

De cijfers uit de Gezondheidsmonitor die zijn verkregen met behulp van weegmethoden zijn echter ook een benadering van de werkelijkheid. Bij een integrale aanpak wordt niet alleen gekeken naar het individu, maar ook naar alle verschillende omgevingen thuis, school, werk, wijk, zorg waarin overgewicht en obesitas ontstaan en in stand worden gehouden.

Hoe kan ik afvallen bij mijn armen

  • Artikel Allesoversport.
  • In Woerden spelen buurtsportcoaches een nadrukkelijke rol.
  • Ze kiezen een sport uit die bij hen past.
  • Eind , begin zijn de projecten van het ZonMw programma Gezonde Slagkracht afgerond.
  • Als het een tijd niet zwaarder wordt, loopt het overgewicht terug.

Belangrijk daarbij is het stimuleren van zowel gezonde voeding als bewegen. Een GLI is de aangewezen behandeling voor te dikke kinderen. Bij Kenniscentrum Sport werkt Femke als expert op het thema kwaliteit van sport- en beweegaanbod Effectief Actief.

Integrale behandeling overgewicht
Rated 5/5 based on 41 review
kwark dieet voorbeeld 7283 | 7284 | 7285 | 7286 | 7287 een goed werkend dieet