Cijfers overgewicht vlaanderen

Vlaamse jeugd drinkt minder

De body mass index BMI is de meest gebruikte maat om ernstig overgewicht te definiƫren. Bij vrouwen blijft overgewicht toenemen naarmate zij ouder worden. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: Dat betekent in al die gevallen een significante stijging ten opzichte van Overgewicht komt bij volwassen mannen en vrouwen steeds vaker voor naarmate zij ouder worden.

Estimating the prevalence of 26 health-related indicators at neighbourhood level in the Netherlands using structured additive regression. Een perfect leven of geen leven Vijftien minuten.

40 punten dieet recepten

Gemeten gegevens zijn vaak betrouwbaarder dan zelfgerapporteerde gegevens. De gepresenteerde wijk- en buurtcijfers zijn daardoor niet direct vergelijkbaar met deze gemeentecijfers. Daarbij worden de cijfers gecorrigeerd voor deze verschillen of veranderingen in de bevolking.

Methode In het kader van de Gezondheidsmonitor zijn via vragenlijsten gegevens over gezondheid en leefstijl verzameld over volwassenen van 19 jaar en ouder.

Cijfers overgewicht vlaanderen
Rated 5/5 based on 28 review
buik dunner maken app 29 | 30 | 31 | 32 | 33 plotseling afvallen